| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕЖ ПО СТРОИТЕЛСТВО
  СОФИЯ, ул. "Суходолска" 32
 
  www.vsu.bg

 
Правилник за прием
за магистърски специалности