| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
  СОФИЯ, Студентски град "Хр. Ботев"
  02/ 625 25 35; 625 23 61; 625 22 11
  www.unwe.bg

ВАЖНО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ!

Уведомяваме кандидатстудентите, че актуална информация за отменените и отложени изпити от КСК 2020 поради обявеното извънредно положение в РБ, могат да получат на сайта на университета!!

Очаквайте информация тук в рубриките "Новини" и чрез нашите бюра за начините на прием на документи до края на КСК 2020!


ВАЖНО! Следвайки своята политика за улеснения при кандидатстването, НАПС Ви уведомява, че отново ще се възползва от правото си съгласно Правилника за прием на УНСС да приема кандидатстудентски документи за всички изпити, участие с матури и класиране САМО чрез еднократно (важи за всички следващи сесии) нотариално заверено пълномощно и през КСК 2020!

Дати на предварителните изпити, за които можете да подадете кандидатстудентски документи чрез бюра на НАПС или онлайн чрез този сайт (* - възможно е и по-ранно записване, приемът приключва 1-2 дни преди крайния срок на УНСС, разпечатките се получават към края на срока)

Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и ТЧЕ

Първа предварителна сесия (ЕПИ и ТЧЕ)
Срок за подаване на документи: от 10 февруари до 11 март 2020 г.*
15 март 2020 г. - Български език и литература от 9.00 ч.
15 март 2020 г.. - География на България от 14.00 ч.
22 март 2020 г.. - Математика от 9.00 ч.
22 март 2020 г. - История на България от 09.00 ч.

22 март 2020 г. - Английски, немски, френски, испански и руски ез. от 14.00 ч.

Втора предварителна сесия (ЕПИ)
Срок за подаване на документи: от 16 март до 1 април 2020 г.*
05 април 2020 г. - Български език и литература от 9.00 ч.
05 април 2020 г. - География на България от 14.00 ч.
12 април 2020 г. - Математика от 9.00 ч.
12 април 2020 г. - История на България от 09.00 ч.

Електронен единен приемен изпит и електронен тест по чужд език (ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ)

Трета предварителна сесия електронен приемен изпит (ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ)
Срок за подаване на документи: от 6 април до 23 април 2020 г.
Начало на изпитна сесия: седмицата от 4 май 2020 г.*

Четвърта предварителна сесия електронен приемен изпит (ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ)
Срок за подаване документи: от 4 май до 18 май 2020 г.
Начало на изпитна сесия: от 1 юни 2020 г.*

Дати на редовните изпити, за които можете да подадете кандидатстудентски документи чрез бюра на НАПС или онлайн чрез този сайт (* - възможно е и по-ранно записване, приемът приключва 1-2 дни преди крайния срок на УНСС, разпечатките се получават към края на срока)

?? юли 2020 г. (сряда) Български език и литература от 9.00 ч.
?? юли 2020 г. (четвъртък) Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски) от 9.00 ч.
?? юли 2019 г. (събота) История на България от 9.00 ч.
?? юли 2020 г. (събота) Математика от 14.00 ч.
?? юли 2020 г. (неделя) География на България от 9.00 ч.
?? юли 2020 г. (неделя) Журналистика (събеседване) от 14 ч.

Приемът на документи за редовните изпити и/или за участие с ДЗИ (матури) заедно с подреждане на специалностите за класиране в бюрата на НАПС официално * започва на ??.06.2020 г. и приключва на ??.06.2020 г.*

КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВКИ ИЗТИЧАТ 48 ЧАСА (БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ) ПРЕДИ ТОЗИ В БЮРАТА ПО НАЧИНА, ОПИСАН НА http://www.naps.bg/reg_onl.php !

Единният приемен изпит обхваща 80 въпроса, състои се от две части и включва три модула:
Обща част:
модул 1 - "Български език и езикова култура" (20 въпроса);
модул 2 - "Математика - основи" (20 въпроса).
Специална част:
модул 3 (40 въпроса) по избор:
модул 3 - "Български език и литература";
модул 3 - "Математика";
модул 3 - "География на България";
модул 3 - "История на България".
Кандидат-студентите решават тестове от двете части. Общата част е задължителна за всички, а специалната част е по избор.

Електронният единен приемен изпит се провежда само на компютри. На всеки изпит за всеки кандидат-студент компютърът генерира специално и само за него индивидуална съвкупност от въпроси. Тази съвкупност се идентифицира чрез индивидуален номер на ЕлЕПИ, който е за определен ден и час, за определен изпит и се генерира на случаен принцип от централната интранет базирана компютърна система на УНСС.