| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" - ШУМЕН, КОЛЕЖ
  ДОБРИЧ, жк."Добротица"- 12
  058/ 602 778; 603 209
  http://www.k-dobrich.shu.bg/

Дати за провеждане на предварителни изпити през 2012 година

Конкурсен изпит

Дати на провеждане

Тест за специалност Информатика и информационни технологии

21 април и 2 юни 2012

Тест за специалност Начална училищна педагогика и информационни технологии

21 април и 2 юни 2012

Тест за специалност Начална училищна педагогика и чужд език

21 април и 2 юни 2012

Тест за специалност Предучилищна педагогика и чужд език

21 април и 2 юни 2012

Тест за специалност Растителна защита

21 април и 2 юни 2012