| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"
  ШУМЕН, ул. "Университетска" 115
  054/ 830 370; 830 495; 830 338
  www.shu-bg.net

През КСК 2016 Шуменският университет организира 5 предварителни изпитни сесии на 20 февруари, 19 март, 16 април, 14 май и 11 юни 2016 г. по следните предмети

Български език и литература (тест)
Английски език (многокомпонентен изпит или тест)
Математика (тест)
Икономика (тест)
Музика (устен изпит)
Рисуване
Практически изпит по физическо възпитание и спорт
Физика (тест)
Химия (тест)
Свят и личност (тест)
География (тест)
История (тест)
Биология (тест)
Информатика (тест)
Технически знания и способности (тест)
Немски език (тест)
Руски език (тест)
Френски език (тест)
Теология (писмен и устен изпит)
Журналистика (устен изпит)

През КСК 2016 Шуменският университет организира 2 редовни изпитни сесии на 5 и 8 юли 2016 г. по следните предмети

Български език и литература (тест)
Английски език (многокомпонентен изпит или тест)
Математика (тест)
Икономика (тест)
Музика (устен изпит)
Рисуване
Практически изпит по физическо възпитание и спорт
Физика (тест)
Химия (тест)
Свят и личност (тест)
География (тест)
История (тест)
Биология (тест)
Информатика (тест)
Технически знания и способности (тест)
Немски език (тест)
Руски език (тест)
Френски език (тест)
Теология (писмен и устен изпит)
Журналистика (устен изпит)