| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ
  ПЛЕВЕН,
  064/ 409 72
  www.uni-vt.bg

Информацията за това ВУ не се актуализира редовно.
Дата на последна актуализация: 05.06.2004

ДИРЕКТОР - доц. д-р Йордан Митев

С ПМС № 16 от 27.01.1997 г. бившите полувисши институти в гр. Плевен и гр. Враца са преобразувани в педагогически колежи в структурата на Великотърновския университет.
Педагогическият колеж в гр. Плевен е в централната част на гр. Плевен. Той разполага с изключително добра съвременно обзаведена учебна база - 18 учебни зали с 1000 места, библиотека, студентски стол и места за спорт и отдих.
В колежа за срок от три години се обучават педагози с образователна степен "специалист" и квалификация учител.
След завършването на колежа получилите диплома за специалист могат да продължат обучението си по същото направление в бакалавърската степен.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН е част от структурата на ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ".

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ