| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
  СОФИЯ, ул. "Суходолска" 32
  02/ 920 22 86; 920 22 87; 920 22 89
  www.vsu.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 15.02.2021 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

РЕКТОР - проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов

Висшето строително училище "Л. Каравелов" - София е създадено през 1938 година с Царски указ № 22/1938 г. като военно-строително училище. До 2000 г. носи названието Висше военно-инженерно строително училище. През 2000 г. се девоенизира и преименува във Висше строително училище.
Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III. ВСУ “Л. Каравелов” е държавно специализирано висше училище.

Обществената му мисия е:

да обучава български и чуждестранни граждани за придобиване на висше образование в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия”;
да поддържа европейски измерения в обучението на студентите;
да провежда научноизследователска и приложно-практическа дейност в областта на строителството и архитектурата;
да осъществява квалификационна дейност.
ВСУ “Л. Каравелов” е с дългогодишни традиции в подготовката на специалисти с висше образование в областта на строителството и предлага на студентите обучение на съвременно ниво. За периода на съществуване училището е дало образование на повече от 5 100 специалисти, от които над 300 чуждестранни граждани.
Днес ВСУ “Л. Каравелов” подготвя висококвалифицирани строителни кадри от всички образователно-квалификационни степени – “професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. Училището развива научноизследователска и приложно-практическа дейност, поддържа международни контакти и осъществява студентски и преподавателски обмен с висши училища от страни на Европейската общност.
Завършилите във ВСУ “Л. Каравелов” имат големи възможности за реализация и адаптивност в широк кръг от дейности в областта на строителството.
Възпитаниците на училището са заели трайно място в строителния бранш като: известни и уважавани строителни бизнесмени; практикуващи инженери у нас и в чужбина; ръководители на различни нива в държавния и частния сектор; преподаватели във висши и средни училища; научни работници и други.
ВСУ “Л. Каравелов” се намира в югозападната част на София, в екологично чист район и сградите му са разположени върху 106 декара парков терен с прекрасни изгледи към Витоша и Люлин планина. Училището притежава богата учебно-материална, информационна и спортна база и по същество представлява един цялостен учебен комплекс с необходимите административни, учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения.
Гордост на ВСУ "Л. Каравелов" е извършеното от колектив на училището конструктивно и технологично проектиране, а също и участието в изграждането на 500 метров мост над река Лимпопо в Зимбабве, както и създаването на проектите за усилване и възстановяване на 14 други моста в същата страна.
ВСУ "Л. Каравелов" притежава институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация - Удостоверение № 12/ 19.07.2001 г.
От януари 2003 г. с Постановление № 312 на МС е открит КОЛЕЖ ПО СТРОИТЕЛСТВО, който е част от структурата на ВСУ "Л. Каравелов" - София.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
КОЛЕЖ ПО СТРОИТЕЛСТВО

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2021! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »