| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  ПЕРНИК, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 23
  076/ 600 773
  http://epu.bg/


Информацията за това ВУ не се актуализира редовно.
Дата на последна актуализация: 10.05.2011

Президент Тошко КРЪСТЕВ
Ректор проф.дтн Христо ХРИСТОВ

Европейският политехнически университет е най-новата висша образователна институция в България. Едно предизвикателство за качеството, на което отговоряме с модерни и адекватни идеи. Може би всяка една поотделно не може да се защити като иновация. Но сме убедени, че съвкупността от тях, нова за българското висше образование, има силен ефект върху мотивацията на студента и качеството на неговата подготовка. Още първия семестър, показа, че сме на прав път.
Млади наши читатели,
Малко са съдбовните решения на човека, които влияят така силно за неговото по-нататъшно развитие като това, да избереш професия и университет. Струва си да ни отделите повече внимание, за да разберете, че Европейският политехнически университет е място, където:
на английски или български език можете да получите висшето си образование в желаната от вас специалност и образователна степен. При това с академичното присъствие на учени и професионалисти от университети и академии в Европа и света, където:

• в триединство са събрани наука, образование и бизнес, което гарантира успешна професионална подготовка

• академичното сътрудничество, европейските стандарти за образование, европейската цивилизация и ценности, защитават не толкова названието, а съдържанието на този университет.