ЕГН
парола
Изход
 
начало   за контакти   новини
   
| Центрове | За Вас | За НАПС |  
 

   
РЕГИСТРАЦИЯ | Регистрация | Устав | Членство | Дейност | Партньори | Информация |
   
   
   
   
   
   

Национална асоциация за прием на студенти,

рег. по ф. д. № 3016/2003 на Софийски градски съд, и вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност под № 20030623016, с адрес на управление гр. София, ул. "Юри Венелин" 18, дан.№ 1220169436, БУЛСТАТ 131064920