ЕГН
парола
Изход
 
начало   за контакти   новини
   
| Центрове | За Вас | За НАПС |  
 

   
ПАРТНЬОРИ | Регистрация | Устав | Членство | Дейност | Партньори | Информация |
   

НАПС изгражда по места двустепенна структура на своите центрове: регионални - в областните градове и локални - в средните училища. Регионалните центрове провеждат политиката на НАПС на областно ниво, като в някои области е възможно те да бъдат повече от един. Средните училища, членове на НАПС, стават локални центрове на Асоциацията и насърчават стремежа на своите ученици към постигане на по-високо образование. Те могат да организират образователни, информационни и пр. инициативи (“Ден на кандидат-студента”, информационно обслужване на кандидат-студентите, прием на кандидатстудентски документи и пр.), които се провеждат под ръководството на регионалните центрове на НАПС. Асоциацията може да разкрива и клонове, при което се посочва територията, в която те развиват дейността си (област, град, жилищен район и др.). Клоновете са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени от УС на НАПС. Кандидат-студентите се регистрират като членове на Асоциацията в центровете й - регионални, локални или клонове, което им дава право да ползват безплатно пълната информация от електронната система на Асоциацията, да се обучават в организираните образователни проекти и да кандидатстват в българските висши училища чрез Асоциацията.