ЕГН
парола
Изход
 
начало   за контакти   новини
   
| Центрове | За Вас | За НАПС |  
 

   
ЧЛЕНСТВО | Регистрация | Устав | Членство | Дейност | Партньори | Информация |
   
Кандидат-студенти  
Висши училища  
Средни училища  
   

Асоциацията има три групи членове - редовни, почетни и временни.

Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат всички физически и юридически лица, които подкрепят устава и желаят да допринесат за постигане на целите й. Редовни членове на Асоциацията са лицата, участвали в учредяването й и приети в процеса на дейността й, по реда, предвиден в устава й.

Асоциацията приема почетни членове - български и чуждестранни физически лица - учени, ръководители на учебни заведения и др., с особен принос в областта на дейност на Асоциацията.

Временните членове ползват услугите на Асоциацията. Тяхното членство е едногодишно, с възможност за продължаване. Те се групират в следните общности:

1. В групата на висшите училища се включват ВУ (университети, институти, колежи и др.), които ще ползват услугите на Асоциацията през текущата учебна година.

2. В групата на средните училища се включват средни училища, които през текущата учебна година ще имат зрелостници, кандидати за студенти.

3. В общността на кандидат-студенти и студенти се включват кандидат-студенти и студенти, които ползват инициативите на Асоциацията.

4. Общност от други организации, които ползват услугите и подкрепят идеите на Асоциацията - работодатели, трудови борси и др.