ЕГН
парола
Изход
 
начало   за контакти   новини
   
| Центрове | За Вас | За НАПС |  
 

   
ИНФОРМАЦИЯ | Регистрация | Устав | Членство | Дейност | Партньори | Информация |
   
   
   
    Оферта участие
     
    Оферта реклама
     
 

Електронната информационна система на НАПС предоставя пълна информация за българските висши училища: университети и колежи, за специалности, начин на кандидатстване, форми на обучение и пр. Системата е уникална с възможността да се търси и открива желаната кандидатстудентска информация по ключови думи. Тя е условно разделена на две части: обща информация за ВУ и детайлна информация, която ползват само кандидат-студенти, членовете на Асоциацията. Информацията се актуализира периодично като следва промените, които правят ВУ.

Надеждност на системата за информация и обмен на данни. Съхранение на личните данни на кандидат-студентите.

Системата включва следните софтуерни модули: InterBase SQL Server; PHP; Application server; Linux ОС. Предвидени са технически средства за репликиране на базата данни в реално време на 2 твърди диска с по две 'shadow' копия на базата данни на всеки диск и ежедневното й архивиране на CD. Това на практика позволява да се постигне сигурност от загуба на информация над 99% за произволно избран момент във времето.

Достъпът до базата данни е разделен на три нива на приоритет: посетители; потребители; административно ниво.

Комуникацията с ВУ се осъществява чрез директна връзка по TCP/IP протокол или чрез e-mail (в зависимост от изискванията или предпочитанията на съответното ВУ), софтуерно следене на работата на всички модули от системата и автоматично алармиране на системните администратори посредством SMS.

НАПС е регистриран, съгласно Закона за защита на личните данни като администратор на кандидатстудентски лични данни.