ЕГН
парола
Изход
 
начало   за контакти   новини
   
| Центрове | За Вас | За НАПС |  
 

   
ДЕЙНОСТ | Регистрация | Устав | Членство | Дейност | Партньори | Информация |
   
Етап I  
Етап II  
Етап III  
   

Основната мисия на НАПС е да подпомага активното взаимодействие между кандидат-студентите и ВУ, за да могат кандидат-студентите да направят своя информиран избор, като постигнат своя потенциал, а ВУ да приемат подходящите кандидати на базата на честността и равнопоставеността, независимо от възраст, раса, пол, народност, етническа принадлежност, политически възгледи и вероизповедание.

ВУ, членове на Асоциацията получават правото безплатно да представят пред кандидат-студентите, чрез електронната система на НАПС, актуална и полезна информация за своето ВУ.

ВУ, договорни партньори на НАПС, уточняват параметрите на своите контакти чрез административнини споразумения.

НАПС и ВУ договарят взаимно организацията, сроковете и начините за прием на кандидатстудентски документи на български и чужди граждани, желаещи да продължат образованието си в българските ВУ.

НАПС предлага на ВУ от 2004 година целогодишна дейност за прием на кандидат-студенти от България.