ЕГН
парола
Изход
 
начало   за контакти   новини
   
| Центрове | За Вас | За НАПС |  
 

   
ЗА НАПС | Регистрация | Устав | Членство | Дейност | Партньори | Информация |

 

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ (НАПС)

 

"Национална асоциация за прием на студенти" (НАПС) е регистрирана в Софийски градски съд като сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

Основните цели на НАПС са:

• Да подпомага активно взаимодействие между кандидат-студентите и висшите училища, за да могат първите да направят своя информиран избор и да достигнат своя потенциал, а висшите училища да приемат подходящите кандидати на базата на честността и равнопоставеността, независимо от възраст, раса, пол, народност, етническа принадлежност, политически възгледи и вероизповедание;

• Да партнира на всички правителствени и неправителствени организации, Министерство на образованието и науката за утвърждаването на държавните зрелостни изпити като добра европейска практика;

• Да сътрудничи на средните училища за оказване на по-активно съдействие на зрелостниците в стремежа им за придобиване на висше образование; Да насърчава творчеството и съзидателния порив на младите хора в техния стремеж за постигане на по-високо образование и квалификация и да способства за най-добрата реализация на натрупаните знания и умения;

• Да работи за разширяване на международния обмен на идеи и образования.

За постигането на своите цели НАПС:

1. Разработва система за информация и консултативно-методична помощ на зрелостниците относно държавните зрелостни изпити като вход към висшите училища.

2. Популяризира възможностите за постъпване в системата за висше образование, като организира в страната и чужбина срещи, симпозиуми, семинари, конференции и др., в които висшите училища и кандидат-студентите ще могат активно да обменят идеи.

3. Обслужва и поддържа база данни за българските университети в електронна система за информация. Издава информационен бюлетин.

4. Развива гъвкава система за прием, която окуражава кандидат-студентите да постъпват в системата за висше образование. Разработва европейски стандарт за прием на кандидатстудентски документи, включително и по електронен път. НАПС запазва правото на всяко висше училище да избира своите студенти по установените от Закона и него правила.

5. НАПС има разкрити регионални центрове във всички областни градове на страната, които провеждат политиката на Асоциацията на местно ниво. Разкрива в средните училища локални информационни центрове, в които зрелостниците да ползват инициативите и услугите на Асоциацията.

6. Подпомага (информира, насочва и записва) кандидати за студенти от чужбина.