НАПС разширява дейността си и търси партньори от цялата страна. Свържете с нас за по-подробна информация.